SLOVENSKO BEZ BARIÉR

je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska (ÚMS) s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a integrácii zdravotne postihnutých občanov a ďalších marginalizovaných skupín, obyvateľov našich miest a obcí.

 


Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 700 obcí a miest a zorganizovali súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“, v ktorej mestá a obce pripravili a realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života.


Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií, ktorí v rámci tohto projektu navštívili mnohé zdravotnícke i sociálne zariadenia a stretli sa s veľkým počtom občanov so zdravotným postihnutím, sa rozhodli založiť ÚČET „SLOVENSKO BEZ BARIÉR“ s cieľom pomôcť konkrétnym  zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti, na ktorý môžu priebežne prispievať fyzické i právnické osoby.


Číslo účtu „Slovenska bez bariér“:  4000764025 / 3100


Záštitu nad celým projektom prevzali najvyšší ústavní činitelia a vtedajší Európsky komisár Ján Fígeľ. Z iniciatívy Únie miest Slovenska sa Správna rada účtu „Slovenska bez bariér“ rozhodla pravidelne organizovať súťaž miest a obcí „SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR“. V roku 2004 bola kategória územnej samosprávy rozšírená aj o VÚC a ustanovená samostatná kategória pre donorov, médiá, vydavateľstvá a debarierizáciu umenia a kultúrnych pamiatok.


V roku 2007 sa medzi hlavných organizátorov a členov Správnej rady zapojila spoločnosť Ferdinanda Martinenga následne v roku 2013 aj Občianske združenie Bagar.

 

Odkazy:

VIII. etapa súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015

VII. etapa súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013

Slávnostné vyhlásenie výsledkov VII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013

Slávnostné vyhlásenie výsledkov VI. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér

ARCHÍV - Samospráva a Slovensko bez bariér

O nás...
DOMOV O NÁS... AKTUALITY SAMOSPRÁVA A SBB FOTOGALÉRIA ARCHÍV KONTAKT

O nás...

Aktuality

Samospráva a Slovensko bez bariér

Archív

Kontakt


Slovensko bez bariér

AOZPO SR

Benediktiho 5

811 05 Bratislava    

Tel/fax:  +421-2-52444119

E-mail: info@slovenskobezbarier.sk


DOMOV DOMOV