Kultúra, ktorá spája

V rámci kutúrneho programu, Koncertu porozumenia pri príležitosti slávnostného večera Slovensko bez bariér vystúpila s peknými slovenskými piesňami pani Zdenka Kmeťová. A na dve veselé rusínske, ktoré rozohriali publikum, sa k nej pridal Henrich Slaušek.

Čo – okrem vrelého prijatia zo strany obecensva – bolo na tomto milom vystúpení pozoruhodné?  Zdenka Kmeťová je predsedníčkou organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v bratislavskej Petržalke, pán Henrich zasa podpredsedom. Idú príkladom svojim členom, ale aj ďalším, že napriek znevýhodneniu možno byť aktívny – v tomto prípade na poli kultúry.

Koncerty porozumenia

Občianske združenie Bagar, ktoré sa dlhodobo venuje znevýhodneným skupinám obyvateľov, predovšetkým seniorom a občanom zo zdravotným postihnutím, už niekoľko rokov s podporou ministerstva kultúry realizuje projekty, zamerané na inkluzívne kultúrne programy. Najznámejšie z nich sú najmä dva, Koncerty porozumenia pre Slovensko bez bariér a Strieborná reťaz. Prvý z nich sa usiluje okrem iného priblížiť kultúrne aktivity ľudí so zdravotným postihnutím. Z tohtoročných vystúpení spomeňme to najnovšie – Zdenku Kmeťovú a Henricha Slaušeka, v Trenčianskych Tepliciach klientov so špeciálnymi potrebami centra Slnečnice v Novej Dubnici s temperamentným latinskoamerickým tancom či pekný koncert v Košiciach.

Ide nielen o ukážku toho, ako títo obdivuhodní ľudia prekonávajú prekážky, ale nemenej o šírenie myšlienok vzájomného prozumenia a solidarity vo vzťahu k skupinám znevýhodnených občanov. Sú to kultúrne aktvity, ktoré spájajú a vytvárajú možnosti širokej spolupráce. Je v nich výrazne prítomný aj medzigeneračný aspekt.

Strieborná reťaz

To sa ešte silnejšie prejavuje v programoch v rámci projektu Strieborná reťaz. Už názov napovedá, že ide  najmä o staršiu generáciu. Seniorské folklórne hnutie u nás predstavuje jedinečný fenomén napĺňania myšlienky aktívneho starnutia. Po celom Slovensku viac než štyridsať seniorských súborov, v nich cez 1 500 najmä tanečníc a tanečníkov, ale aj spevákov a inštrumentalistov – to je naozaj pozoruhodná sila. Keď sa Strieborná reťaz realizuje v akomkoľvek regióne, priamo v ňom nájdeme kvalitných vystupujúcich.

A v podstate vždy je to aj o štafete generácií. V Prešove je veľmi známy folklórny súbor Šarišan. Je pôsobivé vidieť na javisku do posledného miesta plnej sály jeho seniorskú vetvu Starišan a zároveň s ním šikovné deti zo Šarišančeka. Alebo v Trenčíne súbor Družba a tiež SeniorKlub Družba, priekopníka seniorského folklóru, ktorý na budúci rok oslávi už dvadsať rokov činnosti. A tak môžeme pokračovať po celej krajine.

Neinak je to s kultúrnym programom v rámci projektu Senior Friendly. Umelci, ktorí naďalej pôsobia na vysokej úrovni, hoci ich vek už prekročil trištvrte storočia – a  dievčence a chlapci z detského folklórneho súboru Klnka. Tak sa spájajú generácie. A tiež krásne demonštruje, že či už viac rokov alebo iné znevýhodnenia je možné prekonať s pomocou vôle a nadšenia.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}