Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže

Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže
Udelenie cien v rámci VIII. etapy súťaže

V rámci VIII. etapy súťaže Správna rada účtu „Slovensko bez bariér“ a porota nezávislých odborníkov udelili:

V sekcii A v kategórii „MESTÁ A OBCE“

– DIPLOMY

 • mestu Holíč, ocenenie prevzal primátor mesta Zdenko Čambal
 • mestu Levice, ocenenie prevzal primátor mesta Štefan Mišák
 • mestu Žilina, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Anton Trnovec
 • mestu Trstená, ocenenie prevzal primátor mesta Juraj Bernaťák
 • mestskej časti Bratislava Ružinov, ocenenie prevzal starosta Dušan Pekár
 • mestskej časti Košice Ťahanovce, ocenenie prevzal starosta Ján Nigút

– ČESTNÉ UZNANIE

 • mestu Banská Bystrica, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Jána Nosku pani Mária Flipová
 • mestu Stará Ľubovňa, ocenenie prevzal primátor mesta Ľuboš Tomko
 • mestu Brezno, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Ján Králik

– CENA bez určenia poradia

 • mestu Zvolen, ocenenie prevzala primátorka mesta Lenka Balkovičová

– HLAVNÁ CENA

 • mestu Trnava, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Petra Bročku pani Iveta Miterková

 

V sekcii A v kategórii „VÚC“

– ČESTNÉ UZNANIE

 • Žilinskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala v.z. predsedu Juraja Blanára pani Marta Pauková

– CENA bez určenia poradia

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ocenenie prevzal podpredseda Ladislav Marenčák

– HLAVNÁ CENA

 • Bratislavskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala podpredsedníčka Gabriella Németh

 

V sekcii B v kategórii „DONORI, MÉDIÁ A INTERMEDIÁLNE PROJEKTY“

– ČESTNÉ UZNANIE

 • Prvej stavebnej sporiteľni, ocenenie prevzal predseda predstavenstva Imrich Béreš
 • Ladislavovi Munkovi, režisérovi, scenáristovi a dramaturgovi
 • mestu Nitra, ocenenie prevzal prednosta mestského úradu Igor Kršiak

– CENA bez určenia poradia

 • o.z. e-Slovensku, ocenenie prevzal prezident Miroslav Drobný

– HLAVNÁ CENA

 • Rozhlasu a televízii Slovenska, ocenenie prevzal v.z. gen. riaditeľa Václava Miku pán Marcel Hančák

 

V sekcii B v kategórii „UMELECKÉ PROJEKTY, PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KULTÚRNE INŠTITÚCIE A VZDEL. AKTIVITY“

– ČESTNÉ UZNANIE

 • Eve Márii Trajterovej, výtvarníčke a poetke
 • Múzeu a Hradu v Starej Ľubovni, ocenenie prevzal riaditeľ Dalibor Mikulík
 • Nadácii Pontis, ocenenie prevzal v zastúpení riaditeľky Lenky Surotchak pán Ivan Vanko
 • Materskej škole pre autistické deti v Šali, ocenenie prevzala riaditeľka Janka Tóthová

– CENA

 • Mestskej knižnici v Bratislave, ocenenie prevzal riaditeľ Juraj Šebesta

 

V sekcii B v kategórii „MIMORIADNA CENA“

– ČESTNÉ UZNANIE

 • Danielovi Brezinovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“
 • Matejovi Landlovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“
 • Jaroslavovi Pilátovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“

– CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU IN MEMORIAM

 • Jozefovi Vachálkovi, ocenenie prevzala Eva Vachálková

– CENA OSOBNOSŤ ROKA

 • Petrovi Kurhajcovi za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby

– HLAVNÁ CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU

 • Márii Orgonášovej za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby

 

Na záver Galavečera „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini slávnostne vyhlásil IX. etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2017“.

 

V Bratislave dňa 9.12.2015

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}