Úspešný piaty ročník Senior Friendly

Už piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý organizujú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, vyvrcholil na záver októbra.

Projekt zostal zachovaný pokiaľ ide o jeho pôvodný obsah aj termíny, musel sa však pre pandémiu z tradičných priestorov Zichyho paláca v Bratislave presunúť do online priestoru. Videoprenosy takto prvý raz umožnili sledovať vyvrcholenie projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly aj verejnosti mimo Bratislavy.

Prebehla konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, v rámci ktorej prehovoril tiež predseda ZKS Peter Mach. Ďalej séria prednášok a prezentácií k otázkam, dôležitým pre seniorov. Rovnako boli vyhodnotené a ocenené najlepšie práce z fotografickej súťaže pre všetky generácie „Krásne Spolu“.

Kľúčovou súčasťou projektu je súťaž o ocenenie Senior Friendly pre všetkých, ktorí najrôznejšími formami vychádzajú v ústrety a pomáhajú starším. Pandémia nijako neznížila počet prihlášok, naopak, práve tento čas vzájomnej solidarity priniesol rekordné množstvo aj kvalitu prihlásených. Osobitne to bolo citeľné v kategórii samospráv, kde najvyššie ocenenie, plaketu Senior Friendly získali Banskobystrický, Prešovský a Trenčiansky kraj a mestá Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Všetky nielen za pomoc v čase pandémie, ale aj rôzne dlhodobé aktivity, ktorými sa venujú seniorom.

Medzi veľkými spoločnosťami ocenenie získali obchodné reťazce Tesco Stores SR a LIDL Slovenská republika za ochranu zdravia a celkový prístup k seniorom pri nakupovaní počas pandémie, občiansku a materiálnu pomoc odkázaným a tiež starostlivosť o zdravie starších zamestnancov. Spoločnosť Henkel Slovensko bola ocenená za projekty „ Henkel Slovensko seniorom“ a iniciatívu „ Sused pomôž susedovi seniorovi“, ktorými pomáhali zmierniť následky pandémie.

Medzi malými a strednými firmami získala ocenenie STAR production za pokračujúci úspešný projekt „Slovenský deň kroja“, ktorý spája niekoľko generácií. Napokon medzi neziskovými organizáciami boli ocenení Nadácia TA 3 za zbierkovú finančnú pomoc samosprávam, ktorou sa na začiatku pandémie starali o zásobovanie seniorov, Slovenský skauting, ktorý v čase pandémie pomáhal s roznášaním stravy , ochranných rúšok a pri donáške nákupov seniorom, a Slovenská spoločnosť pre pohyb a zdravie za špeciálne programy pre seniorov na podporu kondície, fyzického zdravia a zdravého životného štýlu.

Udelené boli tiež čestné uznania, medzi menšími a strednými firmami ho získala spoločnosť AMO – PLUS. A medzi neziskovými organizáciami občianske združenie VIVA Odysea, Račiansky muzeálny spolok a občianske združenia – folklórne súbory Seniorklub Družba Trenčín a Dolina z Bratislavy.

Projekt a súťaž Senior Friendly sa stali aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším – príslušníkom staršej generácie.
Konferenciu a vyhlásenie ocenení si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw. Zoznam ocenených a ďalšie informácie možno nájsť na stránke www.seniorfriendly.sk.

Kľúčové aktivity projektu a súťaže Senior Friendly 2020 sú súčasťou projektu Poďme spoločne búrať bariéry, ktoré realizuje OZ Bagar s podporou Ministerstva spravodlivosti SR.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie Bagar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}