Za Máriou Orgonášovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska a kľúčová osobnosť projektu Slovensko bez bariér.

Narodila sa 24. marca 1934 v Košiciach, vyštudovala medicínu, pracovala ako lekárka a bola tiež pedagogicky činná na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Vysokej škole sv. Alžbety. Mária Orgonášová sa v roku 1992 začala intenzívne venovať presadzovaniu práv zdravotne posthnutých občanov. V roku 1994 iniciovala vytvorenie Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska /AOZPO SR/, prvej strešnej asociácie tohto druhu u nás. V roku 1997 sa stala prezidentkou AOZPO SR a túto funciu vykonávala až do začiatku roku 2018, kedy musela z zdravotných dôvodov odstúpiť.

V roku 1999 zohrala kľúčovú úlohu pri iniciovaní, organizácii a realizácii pochodu po Slovensku pod heslom Slovensko bez bariér do tretieho tisícročia. To znamenalo tiež zrod dlhodobého projektu Slovensko bez bariér a súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, v ktorom prebehlo už osem dvojročných etáp a bolo ocenených viac než 160 subjektov za odstraňovanie všetkých bariér v spoločnosti. V tomto roku osemnásteho výročia, plnoletosti projektu Slovensko bez bariér, sa aktívne zúčastnila ako kľúčový rečník konferencií a seminárov vo všetkých krajoch Slovenska a vo veku 83 rokov, sama so zdravotným postihnutím, prešla za volantom takmer dvetisíc kilometrov.

Obdivuhodné osobné nasadenie najlepšie charakterizuje angažovanie MUDr. Márie Orgonášovej v službách práv zdravotne postihnutých občanov. Toto štvrťstoročie bolo naplnené na tomto poli významnou účasťou na množstve domácich aj medzinárodných projektov, v roku 2017 projektu V4 o implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným posthnutím, prácou v poradných orgánoch vlády a ďalších inštitúcií, občianskymi i odbornými aktivitami. Bola osobnosťou, na ktorú sa nezabúda.

Posledná rozlúčka s Máriou Orgonášovou bude dňa 7. augusta 2018 o 11.00 na Cintoríne Ružinov.

PhDr. Miloš Nemeček
Predseda Správnej rady projektu Slovensko bez bariér
Prezident Občianskeho združenia Bagar

Bratislava, 1.8. 2018

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}