Projekt

SLOVENSKO BEZ BARIÉR

je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska (ÚMS) s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a integrácii zdravotne postihnutých občanov a ďalších marginalizovaných skupín, obyvateľov našich miest a obcí.

Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 700 obcí a miest a zorganizovali súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“, v ktorej mestá a obce pripravili a realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života.

Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií, ktorí v rámci tohto projektu navštívili mnohé zdravotnícke i sociálne zariadenia a stretli sa s veľkým počtom občanov so zdravotným postihnutím, sa rozhodli založiť ÚČET „SLOVENSKO BEZ BARIÉR“ s cieľom pomôcť konkrétnym  zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti, na ktorý môžu priebežne prispievať fyzické i právnické osoby.

Číslo účtu „Slovenska bez bariér“:

4000764025 / 3100

Záštitu nad celým projektom prevzali najvyšší ústavní činitelia a vtedajší Európsky komisár Ján Fígeľ. Z iniciatívy Únie miest Slovenska sa Správna rada účtu „Slovenska bez bariér“ rozhodla pravidelne organizovať súťaž miest a obcí „SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR“. V roku 2004 bola kategória územnej samosprávy rozšírená aj o VÚC a ustanovená samostatná kategória pre donorov, médiá, vydavateľstvá a debarierizáciu umenia a kultúrnych pamiatok.