Za Máriou Orgonášovou

Za Máriou Orgonášovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska a kľúčová osobnosť projektu

Koncerty proti bariérám

Koncerty proti bariérám

Projekt Slovensko bez bariér si pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku, čo znamená vek dospelosti. Organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť legendárny pochod z roku 1999 a priniesť posolstvo Slovenska bez

Slovensko bez bariér rozširuje záber

Slovensko bez bariér rozširuje záber

Trenčianske Teplice a Bratislava Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR  /AOZPO SR/ , Únie miest Slovenska a tiež Občianskeho

Benefičný Galavečer

Benefičný Galavečer

Dňa 7. 12. 2015 o 18:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave z príležitosti „Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých“ sa uskutočnil B e n e f i č n ý   G a l

Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR Vážený pán prezident Únie miest Slovenska, pán primátor mesta Bratislavy vážené panie primátorky, vážení páni primátori, panie starostky