Úspešný piaty ročník Senior Friendly

Úspešný piaty ročník Senior Friendly

Už piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý organizujú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, vyvrcholil na záver októbra. Projekt zostal zachovaný pokiaľ ide o jeho pôvodný

Zraniteľní v digitálnom veku

Zraniteľní v digitálnom veku

Občianske združenie Bagar sa zameriava najmä na prácu so znevýhodnenými, zraniteľnými skupinami občanov. Najintenzívnejšie so seniormi a občanmi so zdravotným znevýhodnením, obom týmto cieľovým skupinám je venovaný tiež projekt Zraniteľní

Kultúra, ktorá spája

Kultúra, ktorá spája

V rámci kutúrneho programu, Koncertu porozumenia pri príležitosti slávnostného večera Slovensko bez bariér vystúpila s peknými slovenskými piesňami pani Zdenka Kmeťová. A na dve veselé rusínske, ktoré rozohriali publikum, sa k nej pridal Henrich

ARES pomáha prekonávať bariéry

ARES pomáha prekonávať bariéry

Spoločnosť ARES je na slovenskom trhu jedným z priekopníkov v ponuke pomocných technických zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Vznikla v roku 1993, teda práve oslávila štvrťstoročie, a problematike zdvíhacích zariadení a mobility

Ocenenie pre Podotech

Ocenenie pre Podotech

Zrkadlová sála Primaciálneho paláca v Bratislave, slávnostný večer projektu a súťaže Slovensko bez bariér. Medzi tými, kto dostáva najvyššie ocenenie, plaketu Slovensko bez bariér, je aj Róbert Ondrejkovič, konateľ spoločnosti Podotech. Cenu

Za Máriou Orgonášovou

Za Máriou Orgonášovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska a kľúčová osobnosť projektu

Koncerty proti bariérám

Koncerty proti bariérám

Projekt Slovensko bez bariér si pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku, čo znamená vek dospelosti. Organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť legendárny pochod z roku 1999 a priniesť posolstvo Slovenska bez

Slovensko bez bariér rozširuje záber

Slovensko bez bariér rozširuje záber

Trenčianske Teplice a Bratislava Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR  /AOZPO SR/ , Únie miest Slovenska a tiež Občianskeho

Benefičný Galavečer

Benefičný Galavečer

Dňa 7. 12. 2015 o 18:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave z príležitosti „Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých“ sa uskutočnil B e n e f i č n ý   G a l

Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR Vážený pán prezident Únie miest Slovenska, pán primátor mesta Bratislavy vážené panie primátorky, vážení páni primátori, panie starostky