Benefičný Galavečer

Dňa 7. 12. 2015 o 18:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave z príležitosti „Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých“ sa uskutočnil

B e n e f i č n ý   G a l a v e č e r

spojený s vyhlásením výsledkov VIII. etapy súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015“

„Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol ešte v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR („AOZPO SR“), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska („ÚMS“), s cieľom aktivizovať  spoločnosť  k  zlepšeniu životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím a ich zaradenia do plnohodnotného spoločenského života. Na základe podnetu predstaviteľov a obyvateľov miestnej samosprávy pripravili a od toho času organizujú súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Je potešujúce, že na našu výzvu trvalo pozitívne reagujú mestá, obce a viacerí donori, médiá, vydavateľstvá, verejné i privátne organizácie a inštitúcie i jednotlivci.

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií, ktorí v rámci tohto projektu navštívili mnohé zdravotnícke i sociálne zariadenia a stretli sa s veľkým počtom občanov so zdravotným postihnutím, sa rozhodli založiť ÚČET „SLOVENSKO BEZ BARIÉR“, na ktorý môžu priebežne prispievať fyzické i právnické osoby s cieľom pomôcť konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti.

 

Číslo účtu „Slovenska bez bariér“: 4000764025 / 3100

 

Podporiť účet možno aj prostredníctvom odoslania Darcovskej SMS v tvare: DMS BEZBARIER na prístupové číslo 877, spoplatnenú bežnou cenou operátora. Viac informácií nájdete na www.donorsforum.sk

Projekt sa teší trvalej podpore vysokých ústavných činiteľov i významných osobností v oblasti kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského života, z ktorých už mnohí prevzali záštitu a prijali pozvanie na Galavečer, na ktorý sme zároveň pozvali aj čelných predstaviteľov územnej samosprávy, čestných členov Únie miest Slovenska, predstaviteľov mimovládnych a charitatívnych organizácií, popredných donorov, členov diplomatického zboru a zástupcov médií. Organizátorov veľmi potešila informácia, že srdečné pozvanie prijala aj pani Zuzana Stavrovská, novozvolená komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

V programe Galavečera vystúpili členovia speváckeho zboru Cantus, komorného zboru Chorus Seraphicus, detského speváckeho zboru Margarétka, charizmatický nevidiaci spevák a hudobník Maroš Bango i folklórna skupina z Brusna-Chrenovca. Sprievodným komentárom a umeleckým prednesom poézie Milana Rúfusa obohatil program Štefan Bučko.

Záštitu prevzali:

  • J. E. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
  • Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Digitálny líder SR
  • Ján Figeľ, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
  • Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky
  • Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku
  • J. E. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike
  • Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR Bratislava a prezident Únie miest Slovenska

Projekt podporili:

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}