Slovensko bez bariér rozširuje záber

Trenčianske Teplice a Bratislava

Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR  /AOZPO SR/ , Únie miest Slovenska a tiež Občianskeho združenie GEMMA ´93 s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a k integrácii zdravotne postihnutých občanov i ďalších znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 600 obcí a miest  a pripravili prvú etapu súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, v ktorej mestá a obce realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života.

Veľký ohlas

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií sa rozhodli tiež založiť Účet Slovensko bez bariér s cieľom prispievať konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky a uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti.

V roku 2004 bola kategória územnej samosprávy rozšírená aj o VÚC a v súťaži  ustanovená samostatná kategória pre firmy, donorov a médiá a debarierizáciu umenia a kultúrnych pamiatok. Významne sa takto rozšíril obsahový zámer súťaže na odstraňovanie všetkých druhov bariér a taktiež na podstatne väčší záber účastníkov.

Organizátori,  ku ktorým sa veľmi aktívne pripojili Spoločnosť Ferdinand de Martinengo a Občianske združenie Bagar, doteraz pripravili a realizovali osem etáp súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov VIII. etapy sa odohralo vlani v decembri v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave a súčasne bola vyhlásená deviata etapa súťaže.

Projekt pokračuje

Pripomenulo to vystúpenie Márie Orgonášovej, čestnej prezidentky AOZPO, na tohtoročnom sneme Únie miest Slovenska. Vyvrcholenie bude koncom roka 2017 vyhodnotením súťaže a slávnostným odovzdávaním ocenení. Projekt Slovensko bez bariér si súčasne pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku – a osemnásť znamená vek dospelosti. Preto organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť legendárny pochod a priniesť posolstvo Slovenska bez bariér do najvýznamnejších miest.

V tomto roku sa ocenenia neodovzdávajú, ale kontinuita má svoje vyjadrenie. S finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd prebieha komunikácia a propagácia projektu a niekoľko ďalších aktivít.

V Trenčianskych Tepliciach sa minulý týždeň odohral seminár o problematike odstraňovania všetkých bariér a tiež Koncert porozumenia, na ktorom vystúpili mentálne postihnutí klienti Klubu Slnečnice z Novej Dubnice a seniori súboru Vršatec. V Bratislave vo štvrtok 15.12. bude obdobný seminár a tiež Koncert porozumenia, ktorý bude dokumentovať kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže a spojí folklórne súbory detí a seniorov ako príklad generačnej aj celospoločenskej spolupráce a solidarity a odstraňovania bariér.

 

Juraj Púchlo, manažér komunikácie projektu Slovensko bez bariér

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd / LP 2016.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}