Koncerty proti bariérám

Projekt Slovensko bez bariér si pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku, čo znamená vek dospelosti. Organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť legendárny pochod z roku 1999 a priniesť posolstvo Slovenska bez bariér do najvýznamnejších miest.

V tomto roku sa ocenenia neodovzdávajú, ale kontinuita má svoje vyjadrenie. S finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd prebieha komunikácia a propagácia projektu a niekoľko ďalších aktivít.

V Trenčianskych Tepliciach sa odohral seminár o problematike odstraňovania všetkých bariér a tiež Koncert porozumenia, na ktorom vystúpili mentálne postihnutí klienti Klubu Slnečnice z Novej Dubnice a seniori súboru Vršatec. Bolo pozoruhodné i povzbudzujúce, ako dievčatá a chlapci zo Slnečníc dokážu prekonať svoje znevýhodnenie a scénkou či pesničkou potešiť seba aj druhých. Vďaka za to patrí tiež pracovníčkam a dobrovoľníkom z Centra voľného času v Novej Dubnici.

Na seminári sa stretli kompetentní predstavitelia samospráv (z Trenčianskeho samosprávneho kraja , mesta Trenčín i ďalších miest a obcí regiónu) so zástupcami organizácií seniorov a zdravotne postihnutých občanov . Hovorilo sa nielen o tom, čo sa robí pre tieto a ďalšie znevýhodneného skupiny obyvateľov, ale najmä čo bráni, aby to bolo lepšie a účinnejšie.

V rovnakom duchu sa niesol seminár Slovensko bez bariér v Bratislave. Jednou k kľúčových tém bola deinštitucionalizácia sociálnych služieb, čo je z európskeho pohľadu a aj v našich novších stratégiách jednoznačne preferovaný prístup. Kým však vo vyspelých krajinách Európskej únie vytvárajú vhodné podmienky na komunitnú sociálnu starostlivosť a uprednostnenie domáceho prostredia, na Slovensku sa to stretáva s nejednou prekážkou. V rozpore s deklarovanými predsavzatiami domáce opatrovateľské služby nenachádzajú dostatočný záujem a hlavne finančné ocenenie a podporu. To zaznamenal a zverejnil aj Výbor pre petície Európskeho parlamentu po nedávnej monitorovacej misii u nás.

Koncert porozumenia dokumentoval kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže a spojil folklórne súbory detí a seniorov ako príklad generačnej aj celospoločenskej spolupráce a solidarity a odstraňovania bariér. Keď na záver chlapi z Chrenovca – Brusna so svojimi fujarami – trombitami spustili tú najchýrnejšiu aj najdojímavejšiu z repertoáru, Daj Boh šťastia tejto zemi, pridalo sa všetci. Je to posolstvo nielen vianočného času a každý môže k nemu niečím prispieť.

 

Juraj Púchlo, manažér komunikácie projektu Slovensko bez bariér

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd / LP 2016.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}