Predĺženie termínu zaslania prihlášky do VIII. etapy súťaže

Vážené dámy, vážení páni,

na základe mnohých žiadostí o možnosť neskoršieho zaslania prihlášky v rámci VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015“ Správna rada Účtu Slovensko bez bariér rozhodla:

predĺžiť termín zaslania prihlášky do VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“

do 31. októbra 2015

Zároveň však je potrebné v súlade so „Súťažnými podmienkami“ do tohto termínu, t. j. tiež

do 31. októbra 2015

zaslať dokumentáciu k projektu, resp. avízo o príspevku alebo plnení záväzku.

Veríme, že toto opatrenie umožní ďalším potenciálnym účastníkom súťaže sa prihlásiť v novom predĺženom termíne.

Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži.

So srdečným pozdravom

Marián Minarovič
generálny sekretár ÚMS
a člen Správnej rady Slovenska bez bariér

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}