Pozývame Vás na otváraciu konferenciu projektu Zraniteľní v digitálnom veku

Štvrtok, 27.júna 2019, Zichyho palác v Bratislave

9.00 – 9.30 Registrácia

9.30 Otvorenie

Miloš Nemeček, predseda správnej rady konta Slovensko bez bariér, prezident Občianskeho združenia Bagar

Samosprávy a problematika seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením
Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Mikuláš Krippel, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja
Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Starnutie populácie a sociálna problematika vo svetle čísiel
Peter Mach, člen Rady vlády pre práva seniorov, bývalý predseda Slovenského štatistického úradu

Seniori dnes a v budúcnosti – aktívne starnutie a spolupráca generácií
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády pre práva seniorov, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku, Jozef Mikloško, člen Rady vlády pre práva seniorov, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

10.50 Prestávka

11.10

Problematika občanov so zdravotným znevýhodnením v meniacich sa podmienkach Marek Machata, predseda Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Čo je potrebné urobiť pre funkčné a moderné sociálne služby Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Slovensko a výzvy a megatrendy súčasnosti a blízkej budúcnosti Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov, člen Rady vlády pre práva seniorov

12.10 Diskusia a záver

12.30 Networking s občerstvením

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie Bagar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}