Otváracia konferencia projektu Poďme spoločne búrať bariéry

Občianske združenie Bagar úspešne odštartovalo svoj projekt Poďme spoločne búrať bariéry otváracou konferenciou v Bratislave.

Občianske združenie Bagar dlhodobo pracuje so znevýhodnenými skupinami občanov, najmä seniormi a zdravotne znevýhodnenými. Naliehavo však vníma dôležitosť vystupovať aj proti ďalším bariéram, ktoré rozdeľujú spoločnosť a sú zneužívané extrémistickými a populistickými silami – tému migrácie a života imigrantov u nás, rómsku problematiku a ďalšie. Dôležité je bližšie poznanie, najväčšia bariéra je neznalosť a predsudky – o ich prekonávanie sa projekt chce pričiniť.

Opatrenia v čase pandémie prinútili o niečo znížiť počet priamych účastníkov konferencie v Zichyho paláci. Priamy videoprenos prostredníctvom kanála Generácie na YouTube však umožnil sledovať priebeh podujatia mnohým ďalším na celom Slovensku. Obsah konferencie bol bohatý a celý priebeh veľmi živý a interaktívny.

Nezostávajme vo vlastných bublinách

Celkový pohľad na problematiku priniesol uznávaný sociológ a pedagóg, ľudskoprávny expert a aktivista Michal Vašečka. Na základe exaktných údajov slovenských aj medzinárodných prieskumov dokumentoval, že ľudskoprávne témy a pohľad na diskrimináciu jednotlivých znevýhodnených skupín u nás stále stoja v úzadí. Až prekvapujúce je, aká malá časť populácie vníma, že dochádza k takejto diskriminácii. V prípade diskriminácie na základe veku, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, pozornosť či sexuálnej orientácie túto skutočnosť vníma iba medzi dvadsiatimi až tridsiatimi percentami opýtaných. Senzibilita, vnímanie a pozornosť k účastníkmi problematike iných než vlastných znevýhodnených skupín je teda mimoriadne nízka, ako by väčšina z nás žila vo vlastnej bubline. Prezentácia zreteľne ukázala, aký potrebný je takýto projekt, ktorý chce búrať bariéry, brániace vzájomnému pochopeniu a solidarite.

Poslanec parlamentu Ján Herák má 32 rokov a rómskej problematike sa venuje polovicu svojho života. Dá sa povedať, že ju doslova prežíva v praxi. Ako mnohé iné rómske deti, opustené rodičmi, od malička vyrastal v detskom domove. Už ako stredoškolák sa zapojil do Úsmevu ako dar a úsiliu, aby „domováci“ našli rodinu a uplatnili sa v živote. Teraz ako poslanec sa rómskej otázke venuje v širších súvislostiach. A podčiarkuje, že rovnako dôležité, ako pracovať s rómskymi deťmi je venovať sa tiež dospelým. Ako hovorí, príklad rodičov je aj tu najdôležitejším prvkom pri formovaní najmladších.

Reformy sú nevyhnutné

Pre zástupcov seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí boli najpočetnejšie zastúpení medzi účastníkmi konferencievenovala tejto, boli nepochybne cenné slová človeka, ktorý o téme nielen hovorí, ale s ňou aj žije. To platí aj pre reprezentantov týchto dvoch skupín, ktorí vystúpili so svojimi prezentáciami. Peter Mach je nielen predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, členom výkonného výboru Európskej únie seniorov aj našej Rady vlády pre práva seniorov. Je tiež uznávaný expert v oblasti štatistiky, bývalý predseda Štatistického úradu SR, porovnanie situácie seniorov u nás a v ďalších krajinách Európy oprel o presné čísla. Žiaľ, nie sú pre nás veľmi lichotivé. Pri porovnateľných údajoch na základe percenta hrubého národného dôchodku v sociálnych výdavkoch vôbec i v dôchodkovom a ďalšom zabezpečení starších zaostávame nielen za vyspelými západoeurópskymi štátmi, ale aj susedmi z V4. Zlepšenie postavenia seniorov a riešenie problematiky starnutia populácie je nevyhnutnou súčasťou nadchádzajúcich reforiem.

Marek Machata, prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, pripomenul svoju predchodkyňu Máriu Orgonášovú, ktorá sa takmer tridsať rokov venovala tejto problematike a viac než dve desaťročia stála na čele tejto strešnej asociácie. Spomenul dva z jej odkazov, boj proti vekovej hranici pri poskytovaní pomoci zdravotne postihnutým a rozhodnutie ústavného súdu o odstránení tejto diskriminácie a problematiku posudzovania odkázanosti, kde tiež vidieť pokrok. Sú to povzbudzujúce pozitíva.

Zuzana Števulová bola viac rokov na čele Ligy za ľudské práva a venuje sa problematike migrácie a utečencov. Vysvetlila rozdiel medzi týmito kategóriami, ktoré sa neraz – či už omylom, alebo zámerne – zamieňajú. V Európe je niekoľko desiatok miliónov legálnych migrantov, ktorí sú mimo domovských krajín z pracovných, študijných, rodinných či iných dôvodov. Utečenci pochádzajú najmä zo štátov, postihnutých konfliktom, najviac zo Sýrie, Afganistanu či južného Sudánu a nájdeme ich hlavne v susedných krajinách (Turecko, Pakistan, Uganda …), nie na našom kontinente. K utečencom má Slovensko doslova negatívny vzťah, legálnych migrantov máme desiatky tisíc a prieskumy ukazujú nie práve najlepší vzťah k cudzincom …

Jedným z dôvodov našej nedostatočnej senzibility je aj to, že o príslušníkoch iných skupín občanov máme často málo informácií či skreslené predstavy. O prekonávanie aj takýchto bariér v tomto projekte ide, ako podčiarkol jeho hlavný organizátor Miloš Nemeček, prezident OZ Bagar.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie Bagar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}