Výzva na účasť na IX. etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018

Vážené dámy, vážení páni, vážené predsedníctvo, účastníci a hostia XXIX. Snemu ÚMS.

Na slávnostnom večeri v decembri 2015 po vyhlásení výsledkov VIII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015 vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini vyhlásil IX. etapu tejto súťaže na roky 2016 – 2018.

Pred dvomi rokmi na XXVII. Sneme ÚMS zaznelo z úst MUDr. Márie Orgonášovej, prezidentky AOZPO SR, spoločné vyhlásenie – výzva na účasť na tejto súťaži. Jej IX. etapa bude vrcholiť v tomto roku a preto mi dovoľte ešte raz vyzvať mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj ďalších potenciálnych účastníkov – médiá, umelcov, projektantov, predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločností, zástupcov sociálnych, zdravotných, kultúrnych a spoločenských zariadení, charitatívnych organizácií, finančných ústavov, nadácií, formálnych i neformálnych občianskych združení i aktívnych jednotlivcov, aby sa zapojili so svojimi projektmi a aktivitami do IX. etapy súťaže s cieľom vytvárať optimálne prostredie pre plnú integráciu zdravotne postihnutých osôb, seniorov či iných marginalizovaných skupín občanov do spoločnosti.

Chcem pri tejto príležtosti spomenúť všetkých, ktorí nie sú už medzi nami, predovšetkým Mariana Minaroviča, Petra Kurhajca a Jozefa Vachálka, ktorí sa nezmazateľne zapísali do kroniky viac než osemnástich rokov projektu Slovensko bez bariér. Chcem tiež odovzdať pozdrav od čestnej prezidentky AOZPO SR MUDr Márie Orgonášovej, ktorá pre vážne zdravotné problémy musela odstúpiť z výkonnej funkcie, ale mysľou je stále s nami. Tieto citeľné straty musia motivovať na ešte intenzívnejšiu spoluprácu ÚMS, AOZPO SR so správnou radou účtu Slovensko bez bariér a OZ Bagar, na čele ktorých stojím, pre ďalší rozvoj tohto jedinečného projektu a súťaže s viac než osemnásťročnou históriou. Preto opakujem túto výzvu, privítame zapojenie do súťaže a a budeme hlboko vďační za všestrannú pomoc pri realizácii a rozvoji projektu Slovensko bez bariér.

Bratislava, 8.6. 2018

PhDr. Miloš Nemeček
Predseda správnej rady účtu Slovensko bez bariér
Prezident Občianskeho združenia Bagar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}