Ocenenie pre Podotech

Zrkadlová sála Primaciálneho paláca v Bratislave, slávnostný večer projektu a súťaže Slovensko bez bariér. Medzi tými, kto dostáva najvyššie ocenenie, plaketu Slovensko bez bariér, je aj Róbert Ondrejkovič, konateľ spoločnosti Podotech.

Cenu mu odovzdal podpredseda bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Kripel. A v odôvodnení ocenenia sa hovorí, že je to za mimoriadnu ústretovosť a kvalitu protetických a ortopedických pomôcok pre deti, zdravotne postihnutých občanov i seniorov. Už to napovedá, aká je činnosť spoločnosti Podotech.

 

Kvalita, profesionalita a ľudskosť

Spoločnosť Podotech vznikla pred siedmimi rokmi ako neveľká dielňa na výrobu ortopedickej obuvi. Postupom času a na základe záujmu a spokojnosti klientov sa rozrástla na firmu s tridsiatimi zamestancami, ktorá mesačne vyrobí do štyristo  párov ortopedickej obuvi a ďalšie produkty, ortopedicko – protetické pomôcky, predovšetkým ortézy, ale aj veľmi náročné protézy ako náhradu končatín.

Postarať sa o klienta a jeho problémy s pohybom čo najkvalitnejšie a na vysokej profesionálnej úrovni, súčasne veľmi ľudsky a ústretovo, s individuálnym prístupom – to je centrom práce spoločnosti Podotech a všetkých jej pracovníkov. Možno smelo povedať, že je iba málo firiem na Slovensku, ktoré na takejto úrovni dokážu zvládnuť ručnú výrobu ortopedickej obuvi podľa individuálnych požiadaviek a tiež ďalšie, ešte náročnejšie úkony z oblasti ortopedickej protetiky.

Hlavné cieľové skupiny

Veľkou skupinou klientov Podotechu sú práve detskí pacienti, keď sú čoraz častejšie ploché nohy, čo je zapríčinené najmä nedostatkom pohybových aktivít, ďalšími sú detí s vážnejším zdravotným postihnutím. Ortopedická obuv vhodne pomáha jednak ako prevencia a tiež ako korekcia neželaného postavenia chodidla a nohy.

Seniori často majú problém nájsť v bežnom obchode vhodnú obuv keď majú problémy so svojimi nohami. Najčastejšími diagnózami sú priečne alebo pozdĺžne plochá noha, vbočený palec / Hallux Valgus/, kladivkové alebo skrížené prsty, kostné výrastky či chronické opuchy.  Ale vyskytujú sa aj ešte vážnejšie prípady. Pri všetkých z nich je potrebné na základe odporúčania praktického lekára navštíviť špecialistu, najčastejšie ortopéda alebo rehabilitačného lekára. Ten je oprávnený predpísať ortopedickú obuv, hradenú zdravotnou poisťovňou. Výhodou jej individuálnej výroby je najmä to, že zohľadňuje anatomické rozmery pacienta,  pomáha korigovať patologické zmeny  a odľahčuje preťažené časti končatiny.

Najnáročnejšie sú  produkty pre osoby s telesným postihnutím, akými sú ortézy s dynamickými kĺbmi a najmä protézy. Tie tu zhotovujú s veľkou starostlivosťou, najčastejšie ide o dolné končatiny po amputácii, vyvolanej najpokročilejšou cukrovkou. Podotech pomáha prekonať vážne pohybové bariéry, ktoré bránia v plnom zapojení do života a tým si plne zaslúži  najvyššie ocenenie Slovensko bez bariér.

„Staráme sa o Váš pohyb.“ To je nielen heslo spoločnosti Podotech, ale aj vyjadrenie podstaty jej činnosti a filozofie.  S tým sa stretnete v jeho centrále a výrobe v Senci, ale aj pobočkách v Bratislave, Piešťanoch, Nitre a Považskej Bystrici. Viac informácií možno získať na www.podotech.sk a na telefónnych číslach 0904 600 909 alebo 0911 774  833.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}